Κέντρο Θεραπείας Λόγου, Ομιλίας & Φωνής

Thinking Autism UK: Μαθαίνοντας μέσα από την Κοινωνική Σύνδεση

Thinking Autism UK: Μαθαίνοντας μέσα από την Κοινωνική Σύνδεση

Η Eντατική Aλληλεπίδραση είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας των ατόμων με σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες, όπως αυτά με αυτισμό, διανοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την οικοδόμηση μιας στενής θεραπευτικής σχέσης μεταξύ του ατόμου και του συνεργάτη επικοινωνίας του, εστιάζοντας στις επικοινωνιακές πρωτοβουλίες του ατόμου και σταδιακά βοηθά την ανάπτυξη των επικοινωνιακών του δεξιοτήτων μέσω αμοιβαίας αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης.

Η Εντατική Αλληλεπίδραση περιλαμβάνει μια σειρά βιωματικών βημάτων, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους συντονισμού της διάθεσης, των κινήσεων και των φωνήσεων του ατόμου, της ακολούθησης των συμπεριφορών του, του παιχνιδιού και της χρήσης αισθητηριακών δραστηριοτήτων όπως το άγγιγμα και η κίνηση, για τη δημιουργία κοινών εμπειριών. Ο στόχος είναι να ενθαρρύνει το άτομο να συμμετέχει σε αυθόρμητες, ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις και να αναπτύξει σταδιακά τις επικοινωνιακές του δεξιότητες.

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι βασική ανθρώπινη ανάγκη και ότι παρέχοντας τις σωστές ευκαιρίες σε άτομα με σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες να συμμετέχουν σε ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις, μπορούν να αναπτυχθούν οι κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Πιστεύεται επίσης ότι με τη δημιουργία ενός ανοιχτού & θετικού περιβάλλοντος, μπορεί να βελτιωθεί η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση του ατόμου.

Η Εντατική Αλληλεπίδραση έχει θετικό αντίκτυπο στις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες ατόμων με σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες και χρησιμοποιείται ευρέως σε εκπαιδευτικά και θεραπευτικά περιβάλλοντα διεθνώς. Η προσέγγιση έχει προσαρμοστεί για χρήση με παιδιά και ενήλικες με ευρύ φάσμα δυσκολιών της επικοινωνίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα θεραπευτικά περιβάλλοντα, σχολεία, νοσοκομεία καθώς και στο σπίτι, από θεραπευτές, εκπαιδευτικούς & γονείς.

Με την άδεια της συγγραφέως Sara Moroza – James και του οργανισμού Thinking Autism UK, ετοιμάσαμε στα ελληνικά τον βιωματικό οδηγό «Μαθαίνοντας μέσα από την Κοινωνική Σύνδεση», με την ευχή να βοηθήσει γονείς & επαγγελματίες που φροντίζουν άτομα με κοινωνικές & επικοινωνιακές δυσκολίες να γνωρίσουν την Εντατική Αλληλεπίδραση και τα οφέλη της. Η μετάφραση & επιμέλεια του οδηγού έγινε με τη βοήθεια των συναδέλφων Χαράς Ζευκιλή και Ιωάννη Βογινδρούκα.

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τον οδηγό από τον ιστότοπο του Ινστιτούτου Έρευνας & Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας πατώντας εδώ: ieel.edu.gr

Διαβάστε επίσης

Για όποιο θέμα σας απασχολεί, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Κλείστε ένα ραντεβού για να συζητήσουμε όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζετε εσείς ή τα παιδιά σας.

Κλείστε ραντεβού